Hè Về

downloadheve
Nhạc và lời: Hùng Lân

Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên

Đàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hoà thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ

Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng đàn chim cánh do trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng trôi
Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng leo dốc chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trắng khi chiều rơi

Hè về hè về
Nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về hè về
Tiếng ca nhịp phách lên khơi
Đầu ghềnh suối mát
Reo vui giào giạt
Ngợp trời gió mát
Ven mây phiêu bạt
Hồn say ý chơi vơi
Ngày xanh thắm nét cười lòng tha thiết yêu đời

Đây suối trăng rừng thơ
Đây gió nhung thuyền mơ
Đây phím ngọc đường tơ
Đây tứ nhạc ngàn xưa
Hè về non nước yêu yêu
Hè về nắng thông reo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s