Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

codonNhạc và lời: Hoàng Thi Thơ

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá?
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa?
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá?
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta?

Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến
Một người mang mong chờ sầu tím không gian
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang

Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng
Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không
Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng

Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến?
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên?
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến?
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s