Bóng Mưa Hà Nội

downloadmua-ret-ha-noi__22789_std
Nhạc: Doãn Mẫn
Thơ: Hồng Khương

Có phải mưa về thắm đất tôi
Mưa đang giăng mắc kết hoa trời
Bóng mưa Hà Nội bừng muôn sắc
Ôi! nhớ thương nhiều quê cũ ơi!

Chuyển hộ dùm tôi những dáng xưa
Bên Hồ Lãng bạt dệt huyền thơ
Đan vào nhành liễu đùa trong gió
Mộng đẹp thần tiên trải ước mơ

Hoàn Kiếm hồn ơi! Áo vẫn bay?
Mười mấy xuân qua mãi héo gầy
Từng đêm tay lái tàu xưa ấy
Cầu nguyện về thăm chỉ một ngày

Thăng Long còn đấy! Hỡi Thăng Long
Biển nhớ chiều mưa ngập cõi lòng
Cho dù sầu đã in ngàn nét
Vẫy ý hồi hương quyện ước mơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s