Tìm Nhau

downloadtimnhau
Nhạc: Chính Mung – Thơ: Nguyễn Trình

Ta về tìm chân trời cũ
Đường vắng dấu chân ai
Giữa đời ôi ta về đâu
Tìm nhau, giây phút êm đềm nay đã xa vời

Vẫn còn theo ta ngày tháng
Dang tay nhặt chút sương vàng
Chút tình ai đong đầy vơi
Xin cho một thoáng hương xưa

Tìm nhau qua mấy thiên đường dài
Tìm nhau sông núi mây chập chùng
Mình tôi hóa kiếp theo giòng đời bao tiếc nuối

Tìm nhau theo bóng mây cuối trời
Mỏi mòn đôi mắt xa mịt mờ
Về đâu ai hỡi theo mộng tàn, dấu tả tơi

Lối về hồn rêu phủ kín
Ngựa hoang, dấu trong ta
Trăng tàn, đêm đêm nhìn mây
Bạn ơi! Ta biết nơi nao, là bến gian đầu

Dõi nhìn trăng khuya đầu núi
Rong chơi trong chốn lưu đầy
Lỡ làng, tình xưa còn vương
Bao năm dầu dãi hương thề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s