Lũ Chồng Lũ

Nhạc và lời: Đức Tường
download

Trời làm mưa lũ
Người xả thêm lũ
Nước cuốn toàn khu
Trắng xóa mịt mù
Dân tình lãnh đủ

Thi đua công trình
Kế hoạch linh tinh
Xây dựng xập xình
Chẳng cần biện minh
Vơ vét riêng mình

Cùng nhau xả lũ
Lũ chồng thêm lũ
Biện chứng âm u
Bám quy trình mù
Lương tâm lũ ngu

Phá rừng phá núi
Lòng tham không nguôi
Lo tiền đầy túi
Đất nước giật lùi
Dân khóc ngậm ngùi

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s