Luật Pháp Công Bằng

nhạc và lời: Lương Dân
download

Cướp bốn lăm ngàn, anh bị ngồi tù nhiều tháng
Cướp bốn lăm ngàn, cũng bởi là vì đói ăn
Cướp bốn lăm ngàn, ra chuyện động trời làng ta
Cướp bốn lăm ngàn, không như cướp bốn trăm triệu

Cướp bốn trăm triệu, cô chỉ bị phạt cảnh cáo
Cướp bốn trăm triệu, do bởi lòng người quá tham
Rất muốn mau giàu, nên thường bày trò lận gian
Phó chánh văn phòng, ra tay cướp bốn trăm triệu

Quá xá công bằng, cô này là người quyền chức
Rất đỗi công bằng, anh chỉ là một đứa dân
Mãi mãi công bằng, không vừa lòng thì kiện đi
Cướp bốn lăm ngàn, to hơn cướp bốn trăm triệu

By lamdung

2 comments on “Luật Pháp Công Bằng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s