Đêm Việt Nam

download
Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh

Đêm thế giới đang dồn một lần trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Đêm bát ngát những khu trại giam
Đời thênh thang thu hẹp dần dần

Đêm em bé lên mười cùm gần anh chiến sĩ gốc Biệt Động Quân
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu ngồi kề vai gái giang hồ lo

Đêm đấu tố và thủ tiêu
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh
Người phát điên
Đêm cáo chung Tự Do Nhân Quyền

Đêm nhức buốt phang bằng chày vồ
Vang tiếng thét sau cùng Tự Do
Đêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng

Đêm thế giới đang dồn một lần trên miếng đất đã thừa lầm than
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s