Vua Chúa Một Bầy


download

Nhạc và lời: Lương Dân

Làng nước hỡi ơi, than ôi, làng nước hỡi ơi
Một đám chúa vua, đang trên đầu cưỡi chúng ta
Giàu có nứt vách, nếu sai: xin được trình bày
Nhận hết yếu khuyết, trách qua cho xong rồi thôi

Cuộc sống đế vương, đem ra làm cái tấm gương
Để những nhóm sau, ngoi lên cùng bắt chước theo
Luồn lách khéo léo, sẽ ăn trên đầu người nghèo
Luật pháp bóp méo, cố xoay cho được lợi mình

Tưởng rằng bình yên, nhưng khi suy tư thâu đêm
Nhiều giọt mồ hôi, tuôn ra nuôi lũ tham quyền

Cầy cuốc cấy phơi, quanh năm cầy cuốc cấy phơi
Mệt sắp đứt hơi, dâng cho bầy đám “rớt rơi”
Chỉ muốn chiếm lấy những công lao của loài người
Rồi sống sướng vui, y như ông vua bà chúa

Tiền khắp thế gian, đưa đây vào hết túi gian
Dành góp cố công, xây căn nhà giống cái quan
Ngày tháng trú núp, sướng vui trên vạn bần hàn
Rồi đến lúc mất, có nơi cho đời dòm vào

Ngày tháng trú núp, sướng vui trên vạn bần hàn
Rồi đến lúc mất, có nơi cho người cười vào

One comment on “Vua Chúa Một Bầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s