Đoạn Đường Núi Sọ

download
Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh

Đoạn đường núi Sọ thế chiến quốc Xuân Thu
Anh nghe lệnh truyền buông súng trước kẻ thù
Đoạn đường núi Sọ bao mái ấm tan hoang
Thương con, thù chồng dao cắt trong lòng em

Đường cha ông biết khóc cơn đầu tiên
Đường anh em mấp mé cơn loạn điên
Đường tan danh
Đường quên tên
Ngựa hồng đau buốt ngày lết qua lỗ kim

Đoạn đường núi Sọ hoang vu phía tương lai
Mơ xa mộng dài bỗng hóa ra huyền thoại
Đoạn đường núi Sọ trên xứ lúa năm xưa
Em thơ mẹ già đem bát cơm vào mơ

Đoạn đường núi Sọ cơn suy thoái quê hương
Khuôn viên nhà trường cũng hóa ra ruộng đồng
Đoạn đường núi Sọ mưa lất phất mưa bay
Trên vuông cờ người no máu xương ngủ say

Đường gai xưa Chúa bước cho mộng sau
Đời thênh thang những lối đi tình yêu
Việt Nam tôi
Người dân tôi
Vì đâu đi mãi về phía núi Sọ thôi

Đoạn đường núi Sọ thế giới bỗng xa xôi
Như quên thật rồi đất nước tôi đời đời
Đoạn đường núi Sọ ôi khi mất quê hương
Chung thân vị mật đắng nhất trên trần gian

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s