Xuống Hố Cả Nút (XHCN)

download
Nhạc và lời:  Lương Dân

Đàn bò đi tiếp
Qua những thương đau lầm than
Bao sót sai theo thời gian
Năm tháng in trên vầng trán

Rồi người chăn dẫn
Đưa đến nơi ăn cỏ xanh
Mương nước vây quanh ngọt thanh
Cơn khát vơi đi bội phần

Đàn bò quên mất câu hứa nơi thiên đường thế gian
Cây trái xum xuê rợp lá non
Từng ngày cùng nhau vui sống

Chỉ là mơ ước
Nơi ấy không bao giờ có đâu
Gian dối cho roi vọt rất đau
Xua bò đi tiếp con đường

Đàn bò chua xót khi bỗng nhiên như nhìn ra
Cái ách ngay trên đầu ta
Hôm sớm chăm lo cày kéo

Và người chăn dắt
Quan sát ăn trên ngồi không
Sung sướng nhe răng cười ngông
Vui thú trông bao nhục nhằn

Đàn bò ơi hỡi
Xin nhớ nơi dương trần thế gian
Muốn có ăn ngon thì kiếm thêm
Đợi gì gộp chung phân phát

Vậy đừng tin nữa
Bao dối gian ru đời ngốc si
Hãy đứng hai chân và bước đi
Không còn như dáng con bò

2 comments on “Xuống Hố Cả Nút (XHCN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s