Đường Nào Em Đi

download
nhạc và lời: Hoàng Nguyên

Đường nào em đi
Đường nào em đi
Đường hoa gió rộng hay đường mưa ngỡ ngàng
Đường mưa phũ phàng
Đường nào em đi, ôi đường nào em đi

Tình nào em mang
Tình nào em mang
Tình xuân hoa vàng hay tình thu hoa tàn
Tình thu lỡ làng
Tình nào em mang, ôi tình nào em mang

Đường nào em đi
Tôi dõi mắt từng giờ
Tình nào em mang
Tôi héo hắt đợi chờ
Con đường đó, ân tình đó có chăng một lối về
Có chăng lời hẹn thề, cho một người đam mê

Đường nào em đi
Tình nào em mang
Ngàn năm khôn cùng, ôi ngàn năm vẫn nồng
Ngàn năm vẫn hồng
Đường nào hư vô, nuôi tình nào thiên thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s