Điệu Buồn Dang Dở

download
nhạc và lời:  Hoàng Thi Thơ

Tình em tình em, tình như gió heo may
Tìmh em tình em, tình như lá thu bay
Mùa thu, mùa thu, mùa chia ly sầu nhớ
Bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang

Tình anh, tình anh, tình như gió mưa đông
Tỉnh anh, tình anh, tình như nước trên sông
Mùa đông, mùa đông mùa vui đâu còn nữa
Bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng

Ôi mùa thu lá thu vàng úa
Ôi mùa đông gió mưa phũ phàng
Ôi tình tôi như mùa thu lá vàng tuôn
Như mùa đông mưa buồn rơi, ôi tình tôi dở dang rồi

Điệu buồn, điệu buồn, tựa như tiếng kinh khuya
Mà em và anh là đôi bóng con chiên
Ngàn đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy
Với thu võ vàng với đông bẽ bàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s