Mưa Đêm

download
thơ: Cao Nguyên
nhạc: Võ Tá Hân

Chập chờn thành giọt mưa đêm
Mắt long lanh ướt để chìm ánh sao
Đêm dài rơi rớt về đâu
Trần ai mê mải một mầu u mê

Đèn đường chảy dọc lê thê
Vũng trăng tan vỡ bước về xốn xang
Lạc loài tiếng thở dài ngân
Không gian run rẩy từng vần gieo cung

Phải chăng số kiếp ruổi rong
Phải chăng số kiếp ruổi rong
Mưa đêm yên phận hoài đong chán chường
Mưa đêm yên phận hoài đong chán chường

Mênh mông tối, miên man buồn
Mênh mông tối, miên man buồn
Trời ơi sao chửa sáng giùm giọt mưa
Trời ơi sao chửa sáng giùm giọt mưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s