Tuyết Rơi


download
thơ: Cao Nguyên – nhạc: Võ Tá Hân

Tuyết từng mảnh rơi rơi
Biết làm gì em ơi
Khi lỡ mến em rồi
Sao mỉm cười xa xôi

Tuyết còn mải mê rơi
Trắng xóa cả hồn tôi
Thêm một lần lạc lối
Dấu chân em tuyết bồi

Tuyết vẫn rơi và rơi
Tuyết hôn đỏ đôi môi
Có một lần em hỏi
Xa xôi có tuyết rơi

Tuyết rơi mãi không thôi
Mịt mù lắm tuyết ơi
Bao giờ ngưng tuyết hỡi
Tuyết có nhớ em tôi

Tuyết vẫn còn rơi rơi
Trong tuyết em bảo tôi
Ước ao sao có một
Kiếp nao làm tuyết rơi

Tôi bông tuyết rơi rơi
Chơi vơi chốn xa xôi
Em đâu rồi em hỡi
Bông tuyết nào đang rơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s