Đám Ma Văn Hóa

download
nhạc và lời: Hà Thúc Sinh

Một ngày đông mưa bay đoàn tù đi khiêng cây
Ngậm lời không ta thán, như những kiếp trâu đọa đày
Đường rừng đi quanh co
Hồn Phạm Công bơ vơ
Một chàng trai trong mưa bỗng nhớ Cúc Hoa ngày xưa

Ngục tù không tha em
Ngày oằn vai dân công
Dòng đời như sóng lớn xô lấp trên em mặn nồng
Vợ chồng năm năm xa
Gặp lại như trong mơ
Ngậm ngùi cho thiên cơ, nước mắt chia nơi bụi mờ

Phút ấy hồn chim quên ý thức về cung tên
Bỗng chốc nàng nghe như có đóa huyết hoa nở ra

Chàng gục bên bờ suối
Đạn xuyên ngọt tới
Như xác bướm hoa rụng rơi

Rồi người ta đem chôn
Đề mộ đôi uyên ương: Bọn người vô văn hóa, dư chứng nô vong thực dân
Người Việt Nam hôm nay
Cần phải sinh trăm tay
Chỉ thừa dư nơi đây những trái tim trong ngực gầy

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s