Về Cõi Thiên Thu

grab1387452741thien_thu_hanh_phucdownload
thơ: Đặng Tuyết Mai
nhạc: Nguyễn Tuấn

Mai tôi đi thế gian này tịch mịch
Đừng khóc tôi như tiễn một người đi
Vuốt mắt tôi là một kẻ tình si
Bao đêm đã thức cùng tôi…chờ sáng

Mai tôi đi, tiễn tôi bằng âm nhạc
Còn trái tim thơm xin gửi lại cho người
Người đã yêu tôi, yêu đến cuối cuộc đời
Cho tình sử tôi đi vào huyền thoại

Mai tôi đi, mai tôi đi, sẽ tiễn tôi bằng gì?
Xin hãy tiễn tôi bằng men rượu cay
Cho thương yêu cao ngất tận trời
Cho uyên ương yêu mãi chẳng rời
Và cho tôi thấy cả trần gian mở hội

Mai tôi đi quả đất vẫn xoay tròn
Hết ngày lại đêm, hết hè lại thu
Mai tôi đi không còn ai trông đợi
Đường thênh thang, tôi vào cõi thiên thu

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s