Em Mười Sáu Tuổi

download
thơ: Minh Đức Hoài Trinh
nhạc: Võ Tá Hân

Em mười sáu tuổi
Sao bắt em ra chiến trường
Để em chết, trần truồng phơi gan phổi
Nhìn xác em, ai không giận, không thương
Em ơi mười sáu tuổi
Là tuổi của mái trường
Là mỗi ngày hai buổi đi về
Nghe chuyện yêu thương

Đời là chi em chưa biết
Hôm qua còn ông súng tung tăng
Hôm nay xác ngậm niềm thương tiếc
Sương lạnh mình em ôm bóng trăng
Mẹ có buồn không?
Nghe tin em chết
Mỗi chiều ngóng trông
Oán hận bao giờ mới hết
Oán hận bao giờ mới hết

Luật nào bắt em ra trận
Khi tuổi chưa đầy hai mươi
Đứa nào xui em cầm súng
Kh mùa xuân đang lên tươi
Em từ nay đâu nữa
Trần gian vắng bóng một người
Nhà em hiu quạnh, tàn hơi lửa
Mắt mẹ từ nay héo nụ cười

Ai bày ra chiến tranh
Ai buôn chi gươm súng
Để máu người hôi tanh
Oán thù lên từng vũng

Em mười sáu tuổi
Sao bắt em ra chiến trường?

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s