Bài Không Tên Số 7

blackrosedownload
nhạc và lời: Vũ Thành An

Một làn khói trắng du đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm xoa dịu tình đau
Ngày tàn im lắng, yêu người làm tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng, như lệ giờ mất nhau

Đêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi giòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ
Thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi

Một đời đổ cho tình yêu từng đêm giòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh
Sẽ cho nhau đời nhau, xót xa em
Dắt đưa nhau mối hận đời người

Trả lại nước mắt cho mệnh đời son sát
Thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu
Một mình đi mãi trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vui

By lamdung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s