YouTube

Em Có Nghe Gì Không – Chính Mung

Cơn Bão Nghiêng Đêm – Thanh Tùng – Tế Hanh

Bóng Cũ Chiều Mưa – Lê Tín Hương

Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương – Trần Duy Đức

Tạ Ơn Đời – Phạm Duy

Nhớ Nhung – Nguyễn Tâm Hàn

Thôi Anh Hãy Về – Nguyễn Ngọc Thiện

Quỳnh – Phạm Anh Dũng

Xin Mùa Thu Ở Lại – Cao Minh Hưng – Nguyên Nhung

Thu Phong – Nguyễn Tuấn – Hoàng Lan Chi

Em Đã Yêu – Đỗ Quân – Hồng Thúy

4 comments on “YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s